VINH DANH VIP

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ ĐỂ XEM CẤP ĐỘ VIP HIỆN TẠI CỦA BẠN

CẤP VIP MỐC CHƠI ĐẶC QUYỀN
10,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +10% giá trị.

20,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +20% giá trị.

30,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +30% giá trị.

40,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +40% giá trị.

50,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +50% giá trị.
- Toàn bộ code hằng ngày không cần điều kiện.

60,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +60% giá trị.
- Toàn bộ code hằng ngày không cần điều kiện.

70,000,000

- Nhập code ngẫu nhiên không cần điều kiện.
- Code ngẫu nhiên +70% giá trị.
- Toàn bộ code hằng ngày không cần điều kiện.
- Code hằng ngày +10% giá trị.
- Code hằng ngày trả thẳng về ATM

KUBANK SAO KÊ ĐÓNG