NHIỆM VỤ NGÀY

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THƯỞNG

HỆ THỐNG LIÊN TỤC PHÁT CODE NGẪU NHIÊN - MIỄN PHÍ MỖI 10-15P TẠI GROUP TELEGRAM

MỐC CHƠI THƯỞNG TRẠNG THÁI
30,000 15,000 (fan + 20%) CHƯA ĐẠT
1,000,000 11,111 (fan + 20%) CHƯA ĐẠT
5,000,000 55,555 (fan + 20%) CHƯA ĐẠT
10,000,000 111,111 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
30,000,000 333,333 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
49,000,000 555,555 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
100,000,000 1,111,111 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
200,000,000 2,222,222 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
500,000,000 6,666,666 (fan + 10%) CHƯA ĐẠT
KUBANK SAO KÊ ĐÓNG